2004 – 2006

Chairman Shri Sitaram Sharma (Guru ji)
Deputy Chairman Shri Chiranji Lal Koshik
Deputy Chairman Shri Ved Prakash Sharma(Patel)
Deputy Chairman Shri Ram Vilaas Sharma
Secretary Shri Subhash Kumar Sharma
Joint Secretary Shri Raj Kumar Sharma
Joint Secretary Shri Svetank Joshi
Treasurer Shri Vasudev Sharma
Members Shri Mool Chandra Dixit
Shri Pawan Kumar Sharma
Shri Bhanwar Lal Joshi
Shri Janardan Prasad Joshi
Shri Ganesh Khedwal
Shri Nawal Surolia
Shri Begraj Sharma
Shri Govind Prasad Sharma
Shri Mahesh Kumar Sharma
Shri Hari Kishore Sharma
Shri Kamlesh Sharma
Shri Balbir Datt Sharma
Shri Omprakash Sahal