2000 – 2002

Chairman Shri Mohan Lal Khedwal
Deputy Chairman Shri Sitaram Sharma (Guru ji)
Deputy Chairman Shri Rajaram Sharma
Deputy Chairman Shri Ved Prakash Sharma(Patel)
Secretary Shri Bhanwar Lal Joshi
Joint Secretary Shri Govind Prasad Sharma
Joint Secretary Shri Subhash Kumar Sharma
Treasurer Shri Govind Prasad Sharma (Lala Babu)
Members Shri Vasudev Sharma
Shri Krishan Kumar chomal
Shri Jagdish Prasad Vyas
Shri Satya Narayan Mishra
Shri Bhupesh Kumar Sharma
Shri Chiranji Lal Koshik
Shri Svetank Joshi
Shri Janardan Prasad Joshi
Shri Hari Kishore Sharma
Shri Pawan Sharma
Shri Nawal Joshi
Shri Mahesh Kumar Sharma
Shri Ganesh Khedwal