1996 – 1998

Chairman Dr. S.k Sharma
Deputy Chairman Shri Meghraj Sharma
Deputy Chairman Shri Purshottam Lal Sharma
Deputy Chairman Shri Mohan Lal Khedwal
Secretary Shri Mahesh Sharma
Joint Secretary Shri Vikash Sharma
Joint Secretary Shri Shri Shawarmal Bhatwariya
Treasurer Shri Balkishan Kalawatia
Members Shri Sitaram Sharma

Shri Govind Prasad Sharma

Shri Gitesh Sharma
Shri Vasudev Sharma
Shri Rajaram Sharma
Shri Dharmpal Sharma
Shri Ved Prakash Sharma
Shri Prem Chandra Surelia
Shri Ganesh Khedwal
Shri Satya Narayan Mishra
Shri Jagdish vyas
Shri Bhanwar Lal Joshi
Shri Balbir Datt Sharma