1994 – 1996

Chairman Shri Sitaram Sharma
Deputy Chairman Shri Purshottam Lal Sharma
Deputy Chairman Shri Nawal Joshi
Deputy Chairman Dr. Surendra Kumar Sharma
Secretary Shri Sajjan Kumar Mishra
Joint Secretary Shri Satya Narayan Mishra
Joint Secretary Shri Rajendra Kumar Joshi
Treasurer Shri Balkishan Kalawatia
Members Shri Gitesh Sharma
Shri Vasudev Sharma
Shri Rajaram Sharma
Shri Sankar Lal Sharma
Shri Ved Prakash Sharma
Shri Prem Chandra Surelia
Shri Meghraj Sharma
Shri Satya Narayan Mishra
Shri Vijay Joshi
Shri B.N sahal
Shri Sawarmal Bhatwariya
Shri Ramawatar Indoriya
Shri Jay Govind Indoriya